home mail

Teamtrainingen

Inos Breda

Teamtrainingen hebben meer effect op verandering en verbetering in de school of organisatie dan individueel gevolgde cursussen of trainingen.
Het effect is nog groter wanneer de training onderdeel is van het werken aan een kwaliteits- of verbeterproject van de school of organisatie zelf.
Het gezamenlijk trainen bevordert bovendien de teamvorming, het werken in (zelfstandig) lerende teams, het anders kijken naar problemen en oplossingen (cultuurverandering).

balk PDSA verbeter

De training Werken met de PDSA Verbetercirkel kent alleen maar lovende kritieken en is voor veel cursisten een eye-opener. Werken aan verbeteringen kan alleen maar succesvol zijn als iedereen die rechtstreeks betrokken is bij een probleem mag meedenken en meewerken aan de analyse en oplossing. Het lijkt een open deur, maar in de praktijk gebeurt dit niet. Leerkrachten die deze training gevolgd hebben, passen het geleerde ook samen met leerlingen toe in de groep en klas. Daar draait het dan ook om; kwaliteitszorg in de klas; hoe kunnen we beter samenwerken en hoe komen we tot betere resultaten.

 • Werken met de PDSA Verbetercirkel (Basistraining):
  Doel: Verkrijgen van kennis en vaardigheden in het praktisch leren werken met een (eenvoudige) PDSA Verbetercirkel. Centraal staat een casus of een eigen verbeteronderwerp
  Doelgroep: (Centrale) Verbeterteams, Kwaliteitsteams, Managementteams, kwaliteitscöordinatoren, Intern Begeleiders.
  Duur: 2 dagen (4 dagdelen), datums in overleg.
  Locatie: In overleg; (huur en catering maken geen deel uit van de prijs)
  Code: TXQ-T003
  Inhoud: Achtergrond en toepassingsmogelijkheden, Werken als Verbeterteam, Stapsgewijs werken met de PDSA Verbetercirkel, Per stap oefenen met de instrumenten.
  Werkwijze: Er wordt gewerkt in (verbeter)groepjes van 4 - 6 persoenen. Centrale instructie en toelichting. Minimaal 8 personen, maximaal 12 personen per trainingsgroep.
  Materiaal: Iedere cursist ontvangt een trainingsmap a € 48,-
  Kosten: € 380,- p.p. of op offertebasis (bij onderdeel van een kwaliteitsproject)
Titus Brandsma

Meer Informatie:
Download hieronder de leaflet met meer informatie over de inhoud van de training Werken met de PDSA Verbetercirkel en het werken met verbeterteams.

Leaflet Werken met de PDSA VerbetercirkelLeaflet Werken met de PDSA Verbetercirkel (97,6 kB)

Werken met verbeterteamsWerken met verbeterteams (73,7 kB)

Artikel VerbeterteamsArtikel Verbeterteams (104 kB)

Presentatie VerbeterteamsPresentatie Verbeterteams (506 kB)