home mail

XQ Advies

XQ Tas

Het XQ-managementprogramma ondersteunt het werken aan kwaliteitszorg met verschillende vormen van dienstverlening.
Het betreft Informatie en Voorlichting, Onderzoek en Monitoring, Opleiding en Training, Advisering en Begeleiding, Projectmanagement, Ontwikkeling en Innovatie.
Vaak in combinatie, maar altijd op maat voor uw situatie en uw budget.


balk voorlichting
Schema Samenhang en Samenwerking

Een goede voorbereiding en voorlichting is het halve werk. Dat geldt ook voor de informatie en voorlichting rondom kwaliteitszorg. Nog te vaak wordt kwaliteitszorg gezien als een zaak van het management of als de keuze van een "instrument".
Kwaliteitszorg is echters ieders zorg, de zorg om voortdurend aan verbetering te werken. Dat betekent goed en procesmatig kunnen samenwerken. Maar ook leren informatie en gegevens te verzamelen om verbetering aan te kunnen tonen. Kwaliteitsinstrumenten worden ingezet om dit effectief en efficient te doen.
Op deze site vindt u veel informatie die u kunt gebruiken.
U kunt ons echter ook uitnodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst, inleiding of workshop.balk onderzoek

Onderzoek naar functioneren en resultaten vormt vaak de basis voor het nemen van besluiten en als nulmeting bij de start van een project. Wij verzorgen verschillende soorten van onderzoek. Zo kunnen wij voor u onderzoek doen naar o.a. klanttevredenheid en imago. Maar ook meningen kunnen snel gepeild worden om bijvoorbeeld na te gaan of er draagvlak is voor een belangrijk besluit. Wij maken hierbij gebruik van PWS; een geavanceerd webinstrument om snel en efficient online gegevens te verzamelen, te analyseren en te rapporteren. Op deze manier zijn wij in staat om in korte tijd een rapportage op te leveren. U hoeft geen tijd te verspillen aan vragenlijsten en handmatig verwerken van deze lijsten.

>>> Ga naar onze website voor Onderzoek en Monitoring

balk opleiding training

Er is in Nederland een achterstand voor wat betreft goede opleidingen en trainingen over kwaliteitszorg en kwaliteitsmanagement in het onderwijs. Geen wonder dat we steeds meer gevraagd worden voor het verzorgen van opleidingen en trainingen of het ontwikkelen ervan. Cursisten van bijvoorbeeld Magistrum (schoolleidersopleiding) en Fontys/K&P (opleiding interne schoolbegeleider) hebben reeds kennis gemaakt met onze modulen en trainingen.
Ook via onze eigen XQ Academie verzorgen wij opleidingen en trainingen.

>>> Ga naar het overzicht van Opleiding en Training van de XQ Academie

balk advisering begeleiding

Bij XQ staat uw vraag, probleem of behoefte centraal. Voordat wij samen met u aan de slag gaan, werken we de aanpak en het afgesproken resultaat uit in een offerte. Zo hebben de afgelopen jaren allerlei verzoeken ons bereikt;

  • Kunt u onze werkgroep Kwaliteitszorg helpen bij het opzetten van een kwaliteitsproject?
  • Hoe kunnen wij kwaliteitszorg in de klas realiseren?
  • Hoe gaan we om met Ken- en Stuurgetallen op school en bovenschools niveau?
  • Elke school heeft z'n eigen instrument; hoe kunnen we afstemming en uitwisseling bevorderen tussen de scholen?
  • Het lukt ons niet om van de inspectie een voldoende te krijgen voor kwaliteitszorg. Wat moeten we doen?
  • Werken in teamverband is bij ons niet echt geweldig, de resultaten zijn er dan ook naar. Hoe kunnen we dit veranderen?
  • Wij hebben behoefte aan begeleiding bij het opzetten van een goed kwaliteitssysteem. Heeft u daar ervaring mee?
balk projectmanagement

Steeds meer schoolbesturen worden zich ervan bewust dat het realiseren van integrale kwaliteitszorg op alle niveaus een investering vraagt in opleiding en middelen. Wij helpen bij de ontwikkeling van (investerings)plannen en voeren desgewenst het (externe) projectmanagement over deze omvangrijke projecten waar met veel mensen succesvol samengewerkt moet worden. Bij deze meerjarenprojecten kunnen schoolbesturen van ons een eigen (sub)website krijgen waar het proces en de resulaten door alle betrokkenen gevolgd kan worden.
Ook voor de implementatie op alle niveaus van ons digitale kwaliteitsmanagementsysteem MMS-Onderwijs voeren wij het projectmanagement.

balk ontwikkeling innovatie

Sommige situaties en sommige problemen vragen om een oplossing die er nog niet is. Samen met klanten ontwikkelen we dan oplossingen op maat. Zo zijn we voor een schoolbestuur bezig met het ontwikkelen van een digitaal leerlingdossier dat door alle scholen binnen een WSNS verband gebruikt kan worden binnen ons digitale kwaliteitssysteem; uiteraard met inachtneming van de privacyregeling.
Soms zijn er heel innovatieve oplossingen van uit de scholen zelf, maar ontbreekt het aan regie, middelen en menskracht om het ook te realiseren. Met ons netwerk, kennis en kunde kunnen we vaak ondersteuning geven of een ontwikkelproject leiden.