home mail

XQ Nieuwsberichten

Met de XQ Nieuwsberichten geven we korte informatie over projecten waarbij werkwijzen, producten of trainingen uit het XQ programma ingezet zijn. Soms zijn het grote samengestelde meerjarenprojecten, maar ook succesvolle trainings- of ondersteuningsprojecten worden hier belicht.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Samenwerking cito

Samenwerking met Cito
Op 29 mei 2008 hebben Cito BV en M&O-groep een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
Door de samenwerking kunnen besturen en scholen nog beter ondersteund worden bij het realiseren van integrale kwaliteitszorg.
Een belangrijk motief om te gaan samenwerken is de behoefte van besturen en directies om data uit Cito-instrumenten beter te leren te interpreteren en te analyseren als basis voor kwaliteitsverbetering.
Zo zal de training "Schoolzelfevaluatie met Cito-instrumenten" (Eindtoets, Entreetoetsen en LVS) voortaan uitgevoerd worden door trainers en adviseurs die partner zijn van XQ Education.
De training is ondergebracht bij de XQ Academie van XQ Education.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Cursisten IOB 2007

Opleiding Intern Onderwijswijsbegeleider
Op de Domstad Hogeschool in Utrecht sloten op 7 juni 2007 de cursisten van de opleiding Intern Onderwijsbegeleider (Fontys/K&P) hun opleiding af met de module Verbetermanagement uit het XQ Programma. De cursisten zijn intern begeleider en breiden met deze opleiding hun kennis en ervaringen uit op het gebied van kwaliteitszorg. De cursisten waren enthousiast over het praktisch wijze waarop aan kwaliteitsverbetering gewerkt kon worden en gaan de werkwijze en middelen gebruiken bij hun verbeterprojecten.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Voorlichting 29 mei 2007

Start PIEK Kwaliteitsproject 2007 - 2010
Bij de Stichting Prisma is in mei 2007 het driejarig kwaliteitsproject PIEK gestart voor alle 13 scholen van de Stichting Prisma. Verbeteren en borgen staat centraal in dit project. Op de basisschool Merwijck in Kessel vond een voorlichting plaats voor de teams van de basisscholen De Merwijck en De Liaan. De zestig personeelsleden hoorden hoe zij binnenkort getraind gaan worden in het werken in verbeterteams. Daarnaast start een werkgroep bestaande uit de kwaliteitsteams van het stafbureau, De Merwijck en De Liaan met de inrichting van het digitale kwaliteitssysteem. Voor dit project is een subwebsite van XQ ingericht als portal voor het project. Hier kunnen de scholen het proces volgen en inloggen op hun kwaliteitssysteem.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Breda 2207

Creatieve presentaties in Breda
In Hotel Brabant (Breda) presenteerden 10 verbeterteams van de scholen de Wisselaar en 't Kievitsnest op 28 februari 2007 de resultaten van hun verbeterprojecten. De presentaties leverden niet alleen veel informatie op over de succesvolle verbeteringen, maar werden door de teams ook creatief gebracht. Zo waren er filmpjes gemaakt, trad een team op als een rapgroep en werden de aanwezigen aan het werk gezet om de problemen van leerlingen aan den lijve te ervaren.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MT De Piramide Arnhem

Kwaliteitsproject De Basis 2006-2008
In augustus 2006 startte bij de De Basis in Arnhem (17 scholen) het kwaliteitsproject waarbij een online kwaliteitssysteem wordt ingericht voor alle scholen. In groepen van 3 a 4 scholen worden kwaliteitsteams getraind in het werken met het kwaliteitssysteem. Gezamenlijk richten zij het systeem in, vullen het met informatie en documentatie en operationaliseren een managementinformatiesysteem. Tevens wordt onder regie van het MT van de SBO school De Piramide (zie foto) een systeem voor het beheer van leerlingdossiers ingericht binnen het kwaliteitssysteem.

Jan Angevaare en Wim Oltwater

Voor het project is een aparte website aangemaakt waar scholen kunnen inloggen op het kwaliteitssysteem van hun school, het stafbureau en bij hun collegascholen. De interne projectleiders Jan Angevaare en Wim Oltwater (zie foto) ondersteunen de scholen bij de inrichting en invoering.


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>