home mail

XQ Software

Fred van Pol en Wim Oltwater

Het XQ-managementprogramma ondersteunt het werken aan kwaliteitszorg met verschillende diensten en publicaties waaronder software.
In het onderstaande overzicht ziet u een overzicht van de beschikbare software en het online kwaliteitsmanagementsysteem MMS-Onderwijs.
Voor aanvullende dienstverlening - zoals vaardigheidstraining in het gebruik van de software - wordt verwezen naar de pagina XQ Academie.
Meldt u aan voor de XQ Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe software (updates).

Leaflet PDSA Cirkels

In onze dienstverlening hanteren wij het INK-managementmodel als denk- en ordeningskader.
Voor het systematisch en cyclisch werken aan kwaliteit en kwaliteitsverbetering hanteren wij processen die gebaseerd zijn op de PDSA cirkel van W. Edwards Deming.
In het overzicht hiernaast ziet u hoe bij de XQ benadering van kwaliteitszorg de PDSA cirkel bij de verschillenden onderdelen van het INK-managementmodel wordt ingevuld en gehanteerd.
U kunt het overzicht hieronder downloaden voor een beter overzicht.
Het INK-managementmodel en de PDSA cirkels vormen de basis voor onze benadering van kwaliteitszorg en voor de opzet van onze software en consultancy.


INK en PDSAINK en PDSA (89,7 kB)


balk software

Kwaliteitsmanagement betreft het organiseren van de kwaliteitszorg, het voortdurend alert zijn op wat beter kan. Software kan daarbij helpen om dit efficient en effectief te doen. Op dit moment zijn de volgende softwareprogramma's op cd-rom beschikbaar;

De Systeemmanager is bedoeld voor personen (directie, IB-ers, kwaliteitscoordinatoren) en werkgroepen. De software ondersteunt het procesmatig werken bij het opstellen van plannen en handboeken op basis van het INK-managementmodel. De mogelijkheid om een postiebepaling te doen helpt om zwakke onderdelen in kaart te brengen en te analyseren. Een vergelijking met eerdere positiebepalingen is hierbij mogelijk.

De Verbetermanager is bedoeld voor (centrale) verbeterteams die procesmatig willen werken aan kwaliteitsverbetering op klas-, school- en bovenschools niveau. De software bevat meer dan twintig middelen en instrumenten om beter samen te werken en om gegevens te verzamelen, te ordenen en te analyseren volgens de stappen van de PDSA Verbetercirkel.

De XQ Systeemmanager

NB: De software van XQ Systeemmanager draait alleen op Windowsplatforms!

Systeemmanager

De Systeemmanager ondersteunt de directie van een school bij het ontwikkelen en schrijven van (school)plannen of een handboek voor integrale kwaliteitszorg op basis van het INK-model.

De Systeemmanager bestaat uit een softwarepakket op cd-rom. Een brochure met achtergrondinformatie over het werken met de Systeemmanager is bijgevoegd.Het pakket bestaat uit vijf onderdelen: werken met de PDSA cirkel, een uitgebreide positiebepaling, een editor met veel helpteksten om een plannen of een handboek op te stellen en formulieren om een audit of verbeterprogramma op te stellen.

Er is een aparte pagina beschikbaar met meer informatie over de inhoud en onderdelen van het pakket. Op deze pagina is ook informatie te downloaden met schermafdrukken, een overzicht van prijzen en een online bestelformulier om dit pakket rechtstreeks te bestellen.
Ook de eerste kwaliteitshandboeken van de pilotscholen zijn hier in te zien.

>>> Klik hier voor meer informatie over de Systeemmanager


balk verbetermanager
Infopagina Verbetermanager

(in ontwikkeling)

De Verbetermanager ondersteunt Verbeterteams of een Kwaliteitsteam van een school bij het sytematisch en cyclisch werken aan kwaliteitsverbetering op klas-, school- of bovenschoolsniveau.

De Verbetermanager bestaat uit een softwarepakket op cd-rom. Een brochure met achtergrondinformatie over het werken met de Verbetermanager is bijgevoegd.Het pakket bestaat uit meer dan twintig instrumenten om gericht en systematisch samen te werken en om gegevens te verzamelen, te ordenen en te analyseren. Het pakket volgt de stappen van de PDSA Verbetercirkel.

Er is een aparte pagina beschikbaar met meer informatie over de inhoud en onderdelen van het pakket. Op deze pagina is ook informatie te downloaden met schermafdrukken, een overzicht van prijzen en een online bestelformulier om dit pakket rechtstreeks te bestellen.

>>> Klik hier voor meer informatie over de Verbetermanager

balk mmso

Een goed kwaliteitsmanagementsysteem bevordert de communicatie en borgt de afspraken die gemaakt zijn om onze doelen effectief en efficient te bereiken; wie doet wat wanneer op welke wijze, wat zijn de opbrengsten van onze inspanningen en waar moeten we verbeteren.
Nu steeds meer scholen onderdeel zijn van een (groter) schoolbestuur groeit de behoefte om de informatie en communicatie goed te regelen en op elkaar af te stemmen. Een online kwaliteitssysteem is daarbij onmisbaar.

Het digitale kwaliteitsmanagementsyssteem MMS-Onderwijs is zo'n onmisbaar systeem. Het door Inception ontworpen systeem is volledig digitaal en vanaf elke plek via het internet of het eigen intranet te benaderen. Wat u te zien krijgt en wat u binnen het systeem kan doen is afhankelijk van de toegangsrechten die u van uw kwaliteitscöordinator heeft gekregen.

MMS-Onderwijs is een belangrijk instrument voor het vastleggen, beheren, genereren en communiceren van informatie op verschillende niveaus (school en bovenschools). Het systeem is gebaseerd op het INK-managementmodel.
Ook voor MMS-Onderwijs is er een aparte pagina beschikbaar met meer informatie en downloads. Binnenkort kunt u vanaf deze pagina ook inloggen op een demosite. Via de XQ Nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.

>>> Klik hier voor meer informatie over het MMS-O

Scherm MMSO

MMS-Onderwijs is een belangrijk instrument voor het vastleggen, beheren, genereren en communiceren van informatie op verschillende niveaus (school en bovenschools). Het systeem is gebaseerd op het INK-managementmodel.