home mail

De Systeemmanager

De Systeemmanager is een handig middel voor directie of managementteam om plannen of een handboek voor integrale kwaliteitszorg te ontwikkelen en te onderhouden op basis van het INK-managementmodel en de PDSA cirkel. Het programma stelt zelf het plan of handboek samen op basis van de ingevoerde gegevens

Onderdelen van de Systeemmanager:

PDSA Cirkel

PDSA cirkel. U kunt hier stapsgewijs het werken met de Systeemmanager voorbereiden, plannen en uitvoeren.

Positiebepaling

Positiebepaling. U kunt hier de praktijkkenmerken (indicatoren) bepalen van uw kwaliteitszorg en een profiel van uw schoolontwikkeling opstellen.

Kwaliteitshandboek

Kwaliteitshandboek. U kunt hier de afspraken en werkprocessen beschrijven(wie doet wat wanneer)die moeten leiden tot het afgesproken resultaat.

Auditprogramma

Auditprogramma. U kunt hier een audit voorbereiden, plannen en uitvoeren om verbeterpunten op te sporen.

Verbeterprogramma

Verbeterprogramma. U kunt hier een verbeterprogramma voorbereiden, plannen en uitvoeren.Meer Informatie

Startscherm Systeemmanager met scherm vergelijking positiebepaling

Het startscherm van de Systeemmanager. Open staat een scherm waarin twee positiebepalingen met elkaar vergeleken worden.


Eerste pagina leaflet Systeemmanager

Informatiefolder
Meer informatie over de Systeemmanager kunt u lezen in de informatiefolder (leaflet) die u hieronder kunt downloaden.
De folder bevat schermafdrukken van de verschillende onderdelen van de systeemmanager.
Er is ook een flyer te downloaden met een korte samenvatting van de mogelijkheid van het pakket.

Leaflet Software SysteemmanagerLeaflet Software Systeemmanager (1,63 MB)

Flyer met korte samenvattingFlyer met korte samenvatting (31,0 kB)

Bestellen

Bestelformulier Systeemmanager; online
Bij de bestelling van de Systeemmanager is het van belang dat u de ingevulde gegevens exact zo overneemt op het registratiescherm tijdens de installatieprocedure.


Bestelnummer
Aantal
School/Bestuur
Contactpersoon
Adres
Postcode
Plaats
E-mailadres
Telefoonnummer

Bestelformulier; schriftelijk
Naast het online bestellen, kunt u hier ook het bestelformulier met prijzen downloaden en uitdraaien en het ingevuld en ondertekend naar ons opsturen.

Bestelformulier SysteemmanagerBestelformulier Systeemmanager (57,3 kB)

Installatiehandleiding
Heeft u de systeemmanager al in uw bezit dan kunt u hier de nogmaals de installatiehandleiding inzien.

Installatiehandleiding Systeemmanager 2.0; ingepakt (zip) pdf bestandInstallatiehandleiding Systeemmanager 2.0; ingepakt (zip) pdf bestand (255 kB)

Voor het gebruik van de bestanden is Adobe Acrobat noodzakelijk. De handleiding voor de installatie is ingepakt met ZIP.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Voorbeelden

We stellen het op prijs als ook u uw plannen of kwaliteitshandboek ter collegiale kennisneming op deze website zou willen plaatsen. U kunt contact met ons opnemen middels het contactformulier op deze website.
De scholen blijven het auteursrecht houden over hun eigen plannen en hun kwaliteitshandboek.
De redactie van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste voorbeelden.

INK Kwaliteitshandboeken Pilotscholen

Hieronder kunt u de kwaliteitshandboeken downloaden zoals die in 2005 door de pilotscholen op basis van het INK-managementmodel zijn opgesteld. Het zijn de allereerste versies, maar het geeft een goed beeld hoe deze scholen het denk- en ordeningskader van het INK-managementmodel hebben gebruikt om hun processen in kaart te brengen en dit handboek gebruiken als basis voor audit/schoolzelfevaluatie.

Kwaliteitshandboek St PaulusschoolKwaliteitshandboek St Paulusschool (616 kB)

Kwaliteitshandboek Jonge HondenhoekKwaliteitshandboek Jonge Hondenhoek (1,23 MB)

Kwaliteitshandboek OmmewendingKwaliteitshandboek Ommewending (814 kB)

Kwaliteitshandboek MontessorischoolKwaliteitshandboek Montessorischool (942 kB)

Kwaliteitshandboek De RankKwaliteitshandboek De Rank (1,36 MB)

Kwaliteitshandboek De MeentheKwaliteitshandboek De Meenthe (194 kB)