home mail

De Verbetermanager

De Verbetermanager is bedoeld als een middel (instrument) voor een team of verbeterteam om stapsgewijs en systematisch aan verbeteringen te werken met de PDSA Verbetercirkel en de daarbij behorende kwaliteitstechnieken en -instrumenten.

Schoolteams en Verbeterteams die middels de training "Werken met de PDSA Verbetercirkel" systematisch hebben leren werken met deze cirkel van Deming, vinden hier alle instrumenten om systematisch invulling te geven aan hun verbeterprojecten.
Hoewel de Verbetermanager op de zelfde manier is opgezet als de Systeemmanager is dit softwarepakket geavanceerder omdat men tijdens het verbeterproces kan kiezen uit meer dan 20 werkende kwaliteitsinstrumenten.

Meer Informatie

PDSA met overzicht instrumenten

Overzichtsscherm met alle kwaliteitstechnieken en -instrumenten.
Open staat een scherm om een overeenkomstendiagram te maken (resultaat van een brainstorming)


Leaflet PDSA Verbetercirkel

Download hieronder een leaflet met informatie over het procesmatig werken aan kwaliteitsverbetering in de klas, in het team of (bovenschools) in werkgroepen of verbeterteams.

Het werken met De Verbetermanager vraagt enige kennis van de werkwijze en instrumenten van verbetermanagement.
Aanbevolen wordt om daarom eerst de training voor verbeterteams te volgen:
Werken met de PDSA Verbetercirkel.

Zie hiervoor de pagina met trainingsinformatie XQ Academie

Werken met de PDSA VerbetercirkelWerken met de PDSA Verbetercirkel (97,6 kB)